Nota Prawna

Niniejsza strona ma charakter informacyjny, nie propagujemy używania narkotyków ani nie promujemy nielegalnych substancji. Nasze publikacje są jawne i poparte rzeczywistymi dowodami naukowymi przodujących kręgów naukowców. Nie czerpiemy informacji z tabloidów oraz nierzetelnych portali pseudo informacyjnych. Strona Medycznakonopia.pl
działa w oparciu o swobody obywatelskie, wolność słowa oraz wolność poglądów które w Polsce nie mogą być sankcjonowane. Wszelkie obrazki, grafiki, emblematy nie godzą w prawo polskie gdyż w żaden sposób nie są prawnie zabronione.
Nie prowadzimy porad ani doradztwa w kwestii uprawy, używania, posiadania etc. które jest w Polsce nielegalne. Nasza strona ma stałą opiekę prawniczą i wszystkie kwestie zostały skonsultowane oraz zredagowane tak aby mieściły się ramach obowiązującego prawa. Jakie kolwiek kopiowanie tekstów, strony, grafik z medycznakonopia.pl jest dozwolone pod warunkiem udostępnienia źródła pochodzenia informacji.