Nasz Cel

Obraliśmy sobie za cel zebranie rzetelnych informacji dot. głównie medycynie przy wykorzystaniu zebranych informacji z kręgów medycznych, naukowych oraz bezpośrednio od samych chorych przy zastosowaniu konopi oraz preparatów z niej przygotowywanych.

Chcemy być wyważonym mediatorem zwolenników konopi oraz ich przeciwników, a naszą bronią będą wyłącznie naukowe dowody poparte badaniami.
W naszym archiwum już na obecną chwilę mamy kilkadziesiąt wywiadów i relacji które osobiście przeprowadzaliśmy z chorymi a którzy leczą się medyczną konopią.
Będziemy je sukcesywnie wprowadzać na naszą stronę medycznakonopia.pl